Materiály z anorganickej chémie pre 1. ročník FChPT STU nájdete na samostatnej podstránke

 

 

semester.tatarko.eu